Systemy informacji prawnej – co to takiego?

Systemy informacji prawnej – co to takiego?

Systemy informacji prawnej to systemy informacyjne, które mają za zadanie wspomagać procesy tworzenia jak i stosowania prawa poprzez gromadzenie, systematyzowanie, przetwarzanie, aktualizowanie oraz umożliwianie użytkownikom wyszukiwanie informacji prawnych i prawniczych. Nazwa ta została po raz pierwszy użyta w 1995 r. przez redakcję Systemu Informacji Prawnej LEX jako określenie połączenia bazy aktów prawnych z bazą orzecznictwa Sądu Najwyższego a obecnie jest już stosowana jako powszechne określenie systemów informacyjnych zawierających akty prawne.

Krótka historia systemów informacji prawnej

Wraz z rozwojem technologii informatycznej w połowie lat 60 XX wieku Stany Zjednoczone oraz kilka państw europejskich rozpoczęły prace nad wykorzystaniem komputerów do stworzenia uniwersalnych, prawniczych baz danych.10 lat później powstały państwowe systemy informacji prawnej w Europie Środkowej i Wschodniej a wraz z przeobrażeniem systemowym po upadku komunizmu zaczęły pojawiać się i funkcjonować pierwsze komercyjne bazy danych. 

Jak to działa?

System informacji prawnej jest obsługiwany przez program interfejsowy. Takie systemy działają zazwyczaj w oparciu o relacyjną bazę danych (dane zostają zgrupowane w relacje czyli zbiory rekordów o identycznej strukturze wewnętrznej, które z kolei są prezentowane przez tablice). W odróżnieniu od innych prawniczych baz danych systemy informacji prawnej wykazują dwie zasadnicze cechy:

  • pełną kompleksowość (horyzontalność) informacji – głównym założeniem systemu jest ukazanie całości prawa obowiązującego w danym państwie a nie tylko jego fragmentu,
  • usystematyzowanie i wzajemne powiązanie informacji – system wskazuje wzajemne relacje występujące między zgromadzonymi danymi, to znaczy, że wiąże akty prawne z ich wykładniami, takimi jak komentarze, orzeczenia itp.

Kto może pracować na systemach informacji prawnej

Kilka razy dziennie aktualizowane bazy aktów prawnych, orzeczenia sądów, komentarze, monografie, opinie i artykuły – to wszystko można w prosty sposób znaleźć w systemach informacji prawnej. Są one skierowane nie tylko dla kancelarii i środowisk prawniczych. Z dostępu do SIP-u może korzystać cała administracja publiczna, zwłaszcza samorządy terytorialne we wszystkich wydziałach i jednostkach (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, zamówienia publiczne itd.).  Większość portali oferuje również produkty dedykowane konkretnym branżom, na przykład księgowości, urbanistyce, budownictwie czy BHP.

Jaki system wybrać?

Na polskim rynku liczą się głównie trzy w pełni funkcjonalne systemy informacji prawnej: LEX (produkt warszawskiej firmy Wolters Kluwer, jeden z najpopularniejszych w Polsce systemów używany przez duże firmy i instytucje), Legalis (stworzony przez prawniczą księgarnię C.H. Beck i ukierunkowany na środowisko prawnicze) oraz Standardy Prawa (nowoczesny system bazujący na praktyce sądowej).

Cena dostępu do systemu informacji prawnej jest stosunkowo wysoka ale usługę można ująć w kosztach i znacząco ułatwić pracę kadrze zarządzającej i pracownikom. Usystematyzowana zbiór informacji prawnej z całą pewnością ułatwia podejmowanie decyzji i przekłada się na lepsze funkcjonowanie firm, instytucji państwowych oraz pojedynczych użytkowników.

You may also like

Reklama na autobusach – sposób na dotarcie do klienta

Reklama na autobusach – sposób na dotarcie do klienta

Dobra promocja jest jednym z najistotniejszych elementów firm we współczesnym świecie. Dzięki właściwemu przedstawieniu swojej osoby oraz działalności potencjalnym klientom...

Back to Top